Avís Legal

El domini d'Internet Ctennissantfeliu.cat és de titularitat del Club de Tennis Sant Feliu (Avda. de Les Escoles (s/n). 080150 Sant Feliu de Codines).

Tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les animacions, el programari i qualsevol altre material que aparegui en els dominis, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen al Club de Tennis Sant Feliu o a les entitats vinculades a aquesta, o bé a tercers que n'hagin autoritzat l'ús.

El Club de Tennis Sant Feliu es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des dels dominis, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

Les dades personals que el Club de Tennis Sant Feliu sol·liciti als usuaris es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els continguts oferts en el domini és merament informatius i no té efectes vinculants per al Club de Tennis Sant Feliu. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes i de les disposicions que s'hagin de publicar formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes dictats pel Club de Tennis Sant Feliu en el si d'un procediment administratiu.

El Club de Tennis Sant Feliu no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El Club de Tennis Sant Feliu no és responsable dels continguts de les pàgines o de sistemes de tercers connectats amb el domini a través d'enllaços.

El Club de Tennis Sant Feliu es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d'aquest avís.

Copyright (C) 2006 - Tots els drets reservats.