L'escola de temmis de Sant Feliu present al Godó 06